(0352) 221 10 11
0533 375 12 75

Gevher Nesibe Mah. Tekin Sok. Elit Plaza Kat:1 No:22/5 Kocasinan/KAYSERİ

SALT FİNANS NE YAPAR? Kurumsal											SALT FİNANS NE YAPAR?
 • SALT FİNANS NE YAPAR?
   

  · Yönetim danışmanlığı; Firmalar çalışma hayatlarında belirlenmiş ve alışagelmiş bilgilerle hayatına devam etmeyi kabullenmişlerdir. Bu alışkanlıklar belli bir zaman aralığından sonra işletmeye zarar vermeye başlar, ancak alışkanlık olduğu için zarar verdiği görülemez. Yapılacak olan çalışmalarla ve araştırmalarla bulunan sorunların, alınacak olan tedbirlerle müşterek noktalarda buluşarak çözümlemeleri yapılmaktadır. Kobi Danışmanı olarak gereken bütün çalışmalar yapılmaktadır.

  · Eğitim Danışmanlıkları; Zaman içinde yapılan işlerin öğrenilerek yapılması,  gelişen ve değişen dünyaya ayak uyduramamanın verdiği sıkıntılar, firmalarda çalışan gerek yöneticiler ve gerekse de mavi yaka personellerde bilgi körlüğüne ve öğrenmeye ihtiyacın durmasına neden olmaktadır. Bizler profesyonel eğitim ekibimizle aşağıda belirtilen eğitimlerle hayata yeni bir bakış açısı kazanmanızı sağlıyoruz.

  •     Satış Pazarlama Ekip Eğitimleri
  •     Müşteri Memnuniyeti Sağlama Eğitimleri
  •     Kurumsallaşmaya Başlangıç ve Devamlılık Eğitimleri
  •     Güler Yüzlülük Eğitimleri
  •     Sürdürülebilir Başarı Eğitimleri
  •     Motivasyon Arttırma, Psikolojik Etkileme Eğitimleri
  •     Windows Eğitimleri-Excel-Word-Power Point, Visual, Mimari Teknik Çizim Eğitimleri

  ·   Aile Anayasası ve Yönetim Değişiklikleri; Günümüzde aile şirketi kavramı hem ülkemizde hem de dünyada yaygın bir şekilde var olan bir olgudur. Aile bireylerinin şirket sahipliğini paylaştığı bu şirketlerde temel sıkıntı aile üyelerinin birbirleri arasında yazılı ve hatta kimi zaman sözlü dahi olmayan bir takım kuralların olmayışı ve bunun da kişiler arası çatışmaya yol açarak şirkete zarar vermesi ve hatta çok daha kötü bir senaryo olarak şirketlerin yok olmasına kadar gidebilmektedir.

  Yapılacak olan çalışmalarda bu sorunların tespiti ve ortaklar arasındaki çözümlerde kuralların belirlenmesi işlemleri yapılmaktadır.


  · Banka Görüşmeleri ve Problemli Kredi Yapılandırmaları; Müşteriler son 10 yılda bankalardaki büyük atılımlar ve faizlerdeki azalma trendi ile birlikte gerek bireysel ve gerekse de ticari olarak iyi ilişkiler kurmuşlardır. Bu ilişkiler de firmaların hayatlarındaki iyi gidişlerle neredeyse dostane ilişkilere kadar ilerlemişti. Ancak aradan geçen yıllardan sonra bankaların iştahlı satışlardan geri durması ve gerekse de ticari firmaların tedbirli yaklaşımları bu ilişkilerin yıpranmasına neden olmuştur. Şimdilerde ise bankalarla aramızda kredi geri ödemelerinde büyük sorunlar yaşamaktayız. İşte bu olası sorunların çözümleri uzun yıllar bankacılık sektöründe edinilen tecrübelerle bulunmaktadır. Ayrıca mevcutta banka çalışmalarında iletişim ve kendini ifade edebilme sorunu yaşanmaktadır. Aynı dili konuşamamanın verdiği sıkıntılar, etkin bir finans yöneticisinin olmaması, analiz sonuçlarının bulunamaması, yorumlanamaması ve sonuç olarak banka çalışmalarının etkin yönetilememesi v.b. çeşitli sorunlar işletmenin bankalarda güçlü olmasını engellemektedir. Yapılacak çalışmalarla bu sorunların önüne geçilebilecek daha uygun maliyetlerle çalışma imkânı bulacaktır. İyi bir finans yöneticisi kendi maaşını çıkarır.

  · Beyaz Yaka İnsan Kaynakları Danışmanlıkları; İşletmelerde yaşanan sorunlardan biri de etkin ve liyakatli personellerin bulunamamasıdır. İşçi ve üretim grubunda vasıflı ve vasıfsız çalışan bulmak bir nebze olsun kolay gibi görünse de, yönetim kadrosu kurmak pek kolay olmayacaktır. Bünyemizde bulunan özgeçmiş bankasından firmanıza etkin personel temini de yapabilmekteyiz. 

  · Finans Danışmanlığı ve Mali Analiz Raporlamaları; Güncel ekonomik piyasaların hızına uyum sağlayarak takip edilmesi son derece zor görünmektedir. Şu soruların cevaplarını rahatlıkla verebiliyor musunuz?

  1.       Mevcut işleyişi mi kontrol edeceğiz?

  2.       Satış ve Pazarlama’yı mı kontrol edeceğiz?

  3.       Personeli mi kontrol edeceğiz?

  4.       Üretimi ve ticareti mi kontrol edeceğiz?

  5.       Bankaları mı kontrol edeceğiz?

  6.       Müşterileri ve tedarikçileri mi kontrol edeceğiz?

            İşte bütün bu soruların cevaplarını veriyorsanız zaten siz Finans yönetimini de yapabilen üstün niteliklere sahip bir                  yöneticisiniz demektir.

             Ya da bu soruların çözümleri ile siz uğraşırken biz sizin yaşam kanallarınızı teknik analiz ve raporlamalarla son derece profesyonel olarak yönetebiliriz

  · Fiyatlandırma ve verimlilik analizleri; Üretim işletmesi ya da ticaret işletmesi olabilirsiniz ama fiyatlama stratejilerini net olarak belirlemek, maliyet analizleri yapmak sizin için bir yük olabilir. Gözden kaçırdığınız maliyetler, ilave giderler, sürpriz fiyat artışları v.b. faktörlerin iyi bir planlama ile yönetilmesi gereklidir. İşte bütün bunları biz sizin adınıza yapabiliyoruz. İsterseniz bunu da biz maliyet muhasebesi ile rahatlıkla rapor halinde sunabiliyoruz. Size de fiyatlarınızı rahatlıkla belirlemek kalıyor.

  · Bilirkişilik Hizmetleri; Bankacılık, Finans ve İşletmecilik konularında bilirkişilik işlemlerinizi takip edip rapor hizmeti ile sonlandırabiliyoruz.

  · Her alanda süreç yönetimi danışmanlığı; İşletmenizde ya da ticari hayatınızda yaşamış olduğunuz sorunların çözümlenmesi adına personellerinizle görüşmelerin yapılması, sorunların tespiti, çözümlerin bulunması ve raporlanarak sizlere sunulması ile sorunsuz bir işletme yönetimi yapmanıza yardımcı oluyoruz. ISO, CE, TSE vb. gibi belgelerin alınması için süreci İstanbul merkezli çözüm ortaklarımızla yönetiyoruz.

  · Müşteri Portföy Analizi; Müşterileriniz olsun tedarikçileriniz olsun incelenmeleri ve gelecek planlarınızın da buna göre yapılması hususu bizler için olduğu kadar sizler içinde büyük önem arz etmektedir. Sağlıklı bir finansal yapı için en büyük önem firmanın hayatının devam etmesidir. Müşterilerinizin olsun tedarikçilerinizin olsun banka ve piyasa istihbaratlarının yapılıyor olması öngörülü ve planlı yaşamanızı sağlayacaktır. Profesyonel ekibimizle bu çalışmaları yaparak sizlere raporluyoruz. Ayrıca bu sadece yurt içinde değil Yurt dışı alıcılarınızla da bunu yapabiliyoruz.

  · Şirket Değer Yönetimi ve Firma Kültürü danışmanlığı; Şirketleriniz de canlı bir organizma ve bu yapının da bir yaşam biçimi olmalı. Bu yaşamı sürdürürken de bir değerler bütününe ve kültüre sahip olması gerekmektedir. Yapılacak olan yapı incelemeleri ile size en uygun yönetim biçimleri ve uygulamaları tespit edilir ve bu yönetim biçimleri firmanıza özel bir kültür haline getirilir. Uygulamaları gördükçe de eksik kalan yönler ve özelleştirilmesi gereken yönler kurumsallık çatısı altında birleştirilir.

  · Dış Ticaret Danışmanlıkları; Ülkemizin ekonomik şartlarına uygun olarak döviz getirici çalışmaların yapılması hem milli açıdan hemde firma açısından büyük önem taşımaktadır. Özellikle imalat işletmelerinde ihracat kanalının kullanılması dış borçlanmalarda, yabancı kaynak kullanımlarında en uygun maliyetlerin tercih ediliyor olması karlılık rakamlarında büyük etki yaratacaktır. Bizler de bu konuda sektörle olarak çalışmalar yaparak güvenilir müşteri portföyü oluşturuyoruz. Yönümüzü dünyaya açıyoruz.   

  · Alacak Sigortaları ve Kefalet Sigortaları- Eulerhermes Kayseri Yetkili Acentesi; Euler-Hermes aracılığıyla ihracat yapan firmalarda teminat sorunu yaşanacak olursa bizler devreye giriyoruz. Gerek yurt içi ve gerekse de yurt dışı alacaklarınızın garanti edilmesi için size en büyük yardımcı bizler oluyoruz. Firmanızın müşterilerini araştırıyoruz ve alacaklarınızın garanti altına alınması çalışmalarını yürütüyoruz.

  Detayları bizim işimiz siz Satışa odaklanın.

  · Maliyet Muhasebesinde Yazılım Yönetimleri ve Teşvik Belgesi Hizmetleri; Çözüm ortaklarımızla uzun yıllardır birikimlerimizi bir araya getirdik ve bugüne kadar hayallerinizde yaşattığınız, keşke bir program olsa, bana özel olsa, şirketimizin bütün finansal datalarını ve raporlarını yıllar itibariyle karşılaştırsam ve planlamalarımı da bu verilere göre yapsam dediğiniz her şey artık bizimle beraber. Teşvik Belgesi taleplerinizi de en kısa süre içerisinde takip edip sonlandırabiliyoruz.