(0352) 221 10 11
0533 375 12 75

Gevher Nesibe Mah. Tekin Sok. Elit Plaza Kat:1 No:22/5 Kocasinan/KAYSERİ

Kişisel Gelişim Eğitimleri Eğitimler ve Sertifika Proğramları


S. No Eğitimin Adı Eğitimin Süresi Kazanım
1  Takım Çalışması Eğitimi 1 Gün/ 8 Saat   Bir işin etkin, verimli, kaliteli, en az maliyetle ve en kısa sürede yapılması ile çalışanların birey olarak farklılıkları, saygınlıkları, sorumluluk duyguları, güdülenmeleri ve özdeşleşmeleri arasındaki o ince dengenin kurulması ve sürdürülmesinin sağlar.
2  Endüstri 4.0 Eğitimi  1 Gün/ 8 Saat   Bu programın amacı Endüstri 4.0 tasarım ilkelerini ve kavramsal çerçevesini öğretmek, Endüstri 4.0'ın temel yapı taşlarını oluşturan adaptif robotik, yapay zekâ, büyük veri, artırılmış gerçeklik, eklemeli üretim, nesnelerin interneti, bulut bilişim, siber güvenlik teknolojilerini anlatmaktır. Bunun yanı sıra program, akıllı ve bağlantılı ürünler ile hizmet tabanlı yeni iş modellerinin nasıl oluşturulacağı konusunda yol gösterirken, kilit teknoloji projelerinin seçimi ve portföy yönetimi konularında bilgi sağlayacaktır.
3  Bilirkişilik Eğitimi
 (Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Onaylı)
 18 Saat Teorik
6 Saat Uygulamalı
 Bilirkişilik temel eğitimi, beş yıllık meslekî kıdem kazanmış kişiler tarafından alınan ve bilirkişilik faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili temel, teorik ve pratik bilgileri içeren bir eğitimdir.
4  Konkordato Komiserliği Eğitimi
(Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Onaylı)
 3 Gün/ 24 Saat  Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde konkordato komiserliği faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.
5  Uzlaştırmacı Eğitimi
(Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Onaylı)
 36 Saat Teorik
12 Saat Uygulamalı
Suça maruz kalarak mağdur konumda bulunan kişi ve şüpheli konumda bulunan sanık ile beraber çalışarak, içinde bulunulan mevcut sorunlu durum alanında çalışma ve adalet sistemi çerçevesinde çözüm oluşturma yoluyla yeterlilik kazandırma eğitimidir.
6  Proje Döngüsü Eğitimi   2 Gün/ 16 Saat * Proje fikrini oluştururken neden-sonuç ilişkisi ile konunuzu belirlemenize
* Faaliyet sürecinde karşılaşabileceğiniz engelleri belirlemenize
* Projenizin sürdürülebilir olması için uzun vadede planlama ve koşulları değerlendirmenize
* Projenizi uygularken planlamadan kaynaklı sorunları en aza indirmenizi amaçlar.
7  Proje Yazma Eğitimi   1 Gün/ 8 Saat  Projelerin nasıl hazırlanması gerektiği, proje döngüsü yönetimi ve mantıksal çerçeve yaklaşımı gibi konuların ele alındığı eğitimdir.
8  Satış Salatası Eğitimi  1 Gün/ 8 Saat  Satışı herkes yapabilir ancak etkili yolların neler olduğunun da bilinmesi gerekir. Beden dili ve konuşmanın etkisinin müşteri memnuniyetine etkisini görmenin anlatıldığı eğitimdir.
9  Bukalemun Eğitimi  1 Gün/ 8 Saat  Mevcut yaşam kalitenizi insanlardan ayırt etmek ve stres altında yaşamanın kurallarını bu eğitimle öğrenebilir durumdan vazife çıkarabilirsiniz. 
10  Finansal Analiz ve Bilanço Teknikleri  1 Gün/ 8 Saat  Finans bilgisi olmadan bilanço okumak ve anlamanın yolu bu eğitimden geçmektedir. Eğitim sonrasında Finansal yapının mevcut durum analizini yapabileceksiniz.
11  Satış Becerileri Eğitimi  1 Gün/ 8 Saat  Satış danışmanlarının hedeflerine ulaşmalarını sağlamak üzere kalıcı davranış değişiklikleri edinmeleri ve kazanmış oldukları bilgi ve becerileri hayata geçirmeleri amaçlar.
12  Kişisel Koçluk Modeliyle Liderlik Eğitimi  1 Gün/ 8 Saat  Genel değişen koşullar ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapısal değişiklik gereksinimlerini ortaya çıkarıp yönetim becerilerini en üst düzeye taşıyıp vizyon geliştirebilme olarak tarif edilen liderlik bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim programıdır.
13  Amigdala Etkisi Eğitimi  1 Gün/ 8 Saat  Katılımcıların, duygularını tanımalarını, duyguların rehberliğinden yararlanmalarını, olaylara ve durumlara farklı açıdan bakmalarını sağlayarak yaşam kalitelerini yükseltilmesi amaçlanmaktadır.
14  İletişim Tercihleri Eğitimi  1 Gün/ 8 Saat * Kişilerin iletişim tercihlerini fark etmesini ve bunlara uygun davranmasını sağlamak,
* Katılımcılara, farklı düşünen, farklı karar veren, zamanı farklı kullanan, farklı tempoyla çalışan, farklı iletişim kuran insanları tanıtmak ve bu farklılıklara uygun davranış kalıplar geliştirmelerini sağlamaktır.
15  Empati ve İlişki Yönetimi Eğitimi  1 Gün/ 8 Saat  Kazan – Kazan anlayışı çerçevesinde iletişim kurma tekniklerini kullanarak kişilerarası çatışmalarda çözüm odaklı bir rol üstlenebilmelerini sağlamaktır.
16  Sihirli Kelimeler iletişim ile kazaların önüne geçmek Eğitimi  1 Gün/ 8 Saat  Çatışma anında, sert sözler söylemek ya da susup kalmak yerine, sorunu çözücü bir dil geliştirmeyi amaçlamaktadır.
17  Sorumluluk sahibi Olma Eğitimi  1 Gün/ 8 Saat Müşterilere daha kaliteli hizmet vermek amacıyla çağrı merkezinde çalışanların iç motivasyonunu arttırmalarına destek olmak ve yaşanan iletişim sorunlarının önüne geçmeyi sağlamaktır.
18  Stresle Başa Çıkma Yöntemleri Eğitimi  1 Gün/ 8 Saat

* Stresin, fizyolojik, psikolojik etkilerini tanımlamak,
* Stres ve stresin yol açtığı rahatsızlıklar hakkında farkındalık oluşturmak,
* Bedenimizde ve psikolojimizde oluşturduğu olumsuz etkileri kontrol altına alabilmek için kullanabileceğimiz düşünsel ve davranışsal teknikleri sunmak,
* Stres ve başa çıkma yolları konusunda geniş ve kapsamlı bilgi sahibi olmak,
* Stres ile başa çıkmada kullanabileceğimiz Psikoloji biliminin sunduğu teknikler ve NLP Teknikleri ile kalıcı bir davranış değişikliği oluşturmak,
* Sadece bilgi vermek değil, günlük yaşamınız da pratik olarak kullanabileceğiniz uygulamalar sunmaktır.

19  Etkin Toplantı Yönetimi Eğitimi  1 Gün/ 8 Saat Toplantıların verimli ve etkili geçmesini sağlayacak kavramları, zihni modelleri ve araçları tanıtmak,’ Verimli Toplantı’ yapabilmenin yöntemlerini paylaşmak ve toplantı sonuçlarını ölçebilmektir.
20  Etkin Zaman Yönetimi Eğitimi  1 Gün/ 8 Saat * Zaman yönetimi çerçevesinde alışkanlıklarını sorgulayacaklar,
* Acil ve önemli faaliyetleri arasındaki farkı ayırt edebilecekler,
* Hedeflerine uygun sonuç üretebilmek için neler yapacaklarını belirleyecekler, faaliyetlerini etkinlik kavramına göre öncelik sırasına koyabilecek ve önceliklerine göre planlama yapacaklar,
*Planlamada etkin ve esnek ilkeleri kavrayacaklar,
*  Zamanlarını çalan etkenlerin farkına varacak ve bunları yönetebilmek için gerekli araçlar konusunda farkındalık kazanacaklar,
*Zamanın içinde kendini yönetememekten kaynaklanan streslerini optimal düzeyde tutabileceklerdir.
21  Stratejik Yönetim Eğitimi  1 Gün/ 8 Saat  Kurumlarda stratejik yönetim sürecinin öneminin anlaşılması, stratejik yönetim adımları ve nasıl yürütüleceği, planlama ve hayata geçirme safhalarında karşılaşılan zorluklar ve baş etme yollarının paylaşılması amaçlanmaktadır.
22  Üst Düzey Yönetici Asistanı Eğitimi  1 Gün/ 8* İletişim yeteneklerini maksimum seviyeye çıkarmalarını,
*  Yazılı iletişim teknikleri, raporlama, dosyalama sistemlerini kavramalarını,
*  Zaman yönetimi ve planlaması uygulamasına hakim olmalarını, karar verme ve problem çözme yeteneği kazanmalarını,
*  Beden dili uygulamalarını geliştirmelerini,
*  Profesyonel anlamda kendilerini geliştirerek yeni davranış becerileri kazanmalarını,
*  Protokol ve görgü kurallarını öğrenmelerini,
*  Toplantılar düzenleme ve yönetme becerisini kazanmalarını sağlamaktır.
23  Yöneticilik ve Etkin Ekip kurma Eğitimi  1 Gün/ 8 Saat Hedeflere göre ekiplerin oluşturulmasını, yönetilmesini, denetlenmesini ve geliştirilmesini sağlamaktır.
24  Birbirini Tamamlayan Takım Olma Eğitimi  1 Gün/ 8 Saat Takımdaşların iletişim becerilerini kullanarak, hedefler doğrultusunda, sorumluluk duygusu ile hareket etmelerini sağlamaktır.
25  İş Başında İş Eğitimi  1 Gün/ 8 Saat  İşe yeni başlayan ya da kendine yeni bir görev verilen personele, işi doğru ve kalıcı bir şekilde öğreterek, görevlerini kendi başlarına, bir defada, hatasız, tam zamanında ve müşteri şartlarına uygun olarak yapabilecekleri hale getirmektir.
26  İlke Merkezli Liderlik Eğitimi  1 Gün/ 8 Saat  Kurumun amaçlarına ulaşmak için kullanacakları araçların belirlenmesini sağlayan eğitimdir.
27  Mobing iş yerinde duygusal Saldırıyla Başa Çıkma Yöntemleri Eğitimi  1 Gün/ 8 Saat *  Düşey psikolojik taciz ile başa çıkma,
*  Yatay psikolojik taciz ile başa çıkma
* Dikey psikolojik taciz ile başa çıkma yöntemlerini öğrenebileceklerdir.

28

 Yetki Güç Otorite Eğitimi  1 Gün/ 8 Saat Kişilerin başkalarını etkileyebilmeleri için sahip oldukları güç kaynaklarını doğru bir şekilde kullanma yöntemlerinin aktarılması
29  Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri Eğitimi   * Yetkinlik bazlı mülakat tekniğinin avantajlarını değerlendirebilecek,
* Kullanılabilecek düzeyde yetkinlik gereksinimlerini saptayabileceklerdir.